25 Views

एखाद्याच्या घरात गुप्त रूपाने
प्रत्यक्ष देव रहात असतो.
कोणत्या व्यक्तिच्या आत देवत्व आहे हे समजत ही नसतं .
पण कर्म झोपलेली माणसं त्या देवाला ओळखून त्याला आनंदी ठेवायचं सोडून त्या देवतूल्य माणसांनासुध्दा नित्यनेमाने खेटराने मारत असतात.अन्
समाजात , पाव्हण्यारावळ्यात त्याच्या भयानक बदनाम्या करून त्याचं जगणचं मुश्कील करून टाकत असतात.
धर्म कार्यात सुध्दा त्याला सहकार्य करायचं , त्याच्या पाठीशी उभ रहायचं सोडून सतत त्याच्या ह्रदयावर क्रूर आघात करत असतात .

उदाहरणार्थ ?
एकनाथ महाराज आणी हरी पंडित .
हिरण्यकश्यपू आणी भक्त प्रल्हाद.
आणी अशी हजारो उदाहरणे.

ईश्वरी गुणसंपन्न महान राजे शिवबा सारखा थोर युगपुरुष ?
औरंगजेबासारखा महाभयानक राक्षस ही , शिवबांना नजरकैदेत ठेऊन सुध्दा संपवू शकला नाही.
पण ?
मात्र राजगडावर पोचल्यावर असं काय महाभयंकर षडयंत्र स्वकियांकडून घडलं की शिवबांचा अकाली मृत्यु झाला ?
म्हणजे ?
महाबलाढ्य शत्रु ही जे करू शकला नाही ते भयंकर पाप स्वकियांकडून घडलं ? ( जर राजांचा मृत्यु अनैसर्गिक असेल तर )

अशा अनेक भयानक प्रसंगामुळे हिंदू धर्माचे वारंवार भयंकर नुकसान झाले आहे.

अजूनही वेळ हातात आहे.
सुधरा.
एक व्हा.
धर्म संकट थांबवा आणी धर्म ग्लानी संपवा.

हरी ओम्

विनोदकुमार महाजन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!